PRAVIDLA ZAVODU:

Závod Ralsko Run, Julinka a dětský závod se běží na vlastní nebezpečí. Toto musí být stvrzeno podpisem u prezentace (u dětských závodů stvrzuje zákonný zástupce) . Každý závodník je povinen řídit se pokyny organizátora závodu a dodržovat je, stejně tak pravidla závodu, seznámit se se značením trati a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou újmu jak sobě, tak ostatním účastníkům závodu. Závodníci jsou povinni pohybovat se pouze po vyznačených trasách závodu, při běhu po silnici se držet vlevo a dodržovat pravidla silničního provozu, nevytvářet zbytečné překážky v provozu a nezanechávat na trase odpadky. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění či jiné újmy. Organizátor si vyhrazuje právo činit úpravy v trati,termínu závodu a pravidlech, pokud to bude nezbytně nutné.

Zpracování osobních údajů:

Jsem starší 16 let. Registraci mladších závodníků musí dělat jejich zákonný zástupce.

Výslovně souhlasím s tím, že spolek Tour de Ralsko zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků závodů, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to až po dobu 4 let.

Výslovně souhlasím s tím, že shora vyplněné údaje jako jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, tým nebo město předá spolek Tour de Ralsko organizátorovi závodu. Beru na vědomí, že organizátor závodu může moje data před dál, například společnosti měřící čas.

Výslovně souhlasím s tím, že mé jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým nebo město, mé výsledky (jednotlivé naměřené časy) bude zveřejněno na webu ralskadesitka.cz. Beru na vědomí, že organizátor může moje data zveřejnit na webu společnosti měřící čas, může být také v tištěné podobě zveřejněno v průběhu závodu apod.

Běžecké závody Ralsko RUN 2024 /9.ročník/ se konají v neděli 15.9.2024 v Mimoni, se startem u Mimoňského koupaliště- Vranovské áleje

RALSKORUN 2024

Akreditace : od 8:30 ráno. Před startem pořadatel řekne pár slov k trati. Trať bude značena a dbejte pokynů našich směrníků.

Nejprve jsou připraveny dětské závody na 100 metrů pro nejmenší, 200metrů, 500metrů ,1 km, 1,5 km, dle pravidel okresní běžecké ligy. START od 9:30 (pro děti do 15let). STARTOVNÉ ZDARMA

Kategorie Dětské závody budou dle okresní běžecké ligy Česká Lípa:

1. chlapci r. 2019 a ml. – 100 m

2. dívky r. 2019 a ml. – 100 m

3. chlapci ročník 2017 – 2018 – 200 m

4. dívky ročník 2017 – 2018 – 200 m

5. chlapci ročník 2015 – 2016 – 400 m

6. dívky ročník 2015- 2016 – 400 m

7. chlapci ročník 2013-2014 – 600 m

8. dívky ročník 2013-2014 – 600 m

9. ml. žáci 2011- 2012 – 1 000 m

10. ml. žákyně 2011-2012 – 1 000 m

11. st. žáci 2009-2010 – 1 500 m

12. st. žákyně 2009-2010 – 1 500 m

Hlavním závodem pro dospělé jsou tradiční Ralská desítka. Trať je náročnější a má lehce přes 10km , předpokládaný start je v 11:00. STARTOVNÉ 150 (Platba předem nelze). Běží se Vranovskou Álejí, dále na vrchol po červené turistické značce (bez Jůlinky) , dolů se běží druhou stranou Ralska , přes Srní potok.

Kategorie Ralská desítka 10, 3 km:

1. ženy do 35 let

2. ženy nad 35 let

3. muži do 19 let

4. muži 20 – 39 let

5. muži 40 – 49 let

6. muži nad 50 let

Trasa závod Ralská desítka 10,3km

Dalším závodem pro všechny úrovně i věkové kategorie je závod na Julinku a zpět / 4.ročník/. Trasa je nenáročná (Vranovskou alejí ) a bude mít 5 km, předpokládaný start je v 11:10. STARTOVNÉ 100Kč (Platba předem nelze). Kontrolní bod bude na Julince.

Kategorie Julinka:

1. ženy do 19 let

2. ženy nad 19 let

3. muži do 19 let

4. muži nad 19 let

Trasa Júlinka 5km

Občerstvení je zajištěno v místě prezence a pro Ralskou desítku min. 1 občerstvovací bod na trati (vrchol Ralska 696 m.n.m.)

Pořadatel si vyhrazuje při malé účasti závodníků v některé z kategorií tyto spojit a urychlit tak časový plán závodů.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, je vhodné mít u sebe kartičku pojištěnce.Ceny pro nejlepší závodníky budou předávány při vyhlášení výsledků po ukončení jednotlivýchkategorií průběžně na koupališti Mimoň.

Děkujeme našim tradičním i novým partnerům. Velmi si vaši podpory vážíme.

Těšíme se na účast všech:)